Votează

Care din proiectele jos enumerate, după părerea dvs. sunt lorem ipsum dollar sit amet?

Loading ... Loading ...

Compostarea urbană: MD²

Când vrei să fii onest cu mediul înconjurător, te întrebi ce se poate face cu
resturile organice de la întreprinderile de alimentație publică din municipiu, care în proporţie de 70% sunt compuse din apă, care odată ajunse la gunoiște se transformă în levigat.

Stela Babii și echipa VerdeGo au căutat soluții timp de un an și au încercat mai multe modele de urmat pentru gestionarea deșeurilor vegetale:

 • Procesul de colectare separată și logistica transportării deşeurilor menajere
 • Tehnologia fermentării anaerobe cu tărâțe Bokashi

Resturile organice de la întreprinderile de alimentație publică, în mod obișnuit, sunt considerate gunoi, care urmează a fi eliminat rapid din halele de producere și evacuat.

Or, astăzi tarifele aplicate de întreprinderile de autosalubritate sunt lejere, nefiind contabilizat impactul real pentru mediu al levigatului — lichidul urât mirositor și deosebit de toxic, care apare în urma descompunerii maselor organice împreună cu ambalajele de plastic și alt gunoi.

Anume trierea la sursa de producere a resturilor este prima etapă şi cea mai importantă pentru reintroducerea în circuitul economic şi transformarea deșeurilor în resurse.

A. Procesul de colectare separată și logistica transportării deşeurilor menajere

Au fost implicate cinci întreprinderi partenere. În cadrul acestora, procesul de colectare și logistica transportării au fost remodelate după un model durabil. Provocarea a constat în organizarea procesului de colectare separată, pentru a fi comod operatorilor, astfel ca aceste acţiuni să fie integrate firesc în procesele din bucătărie, iar pentru muncitori să fie clar descrişi paşii de urmat. A fost elaborat un manual operațional și fișe de post pentru fiecare lucrător și a fost stabilită și o hartă a proceselor pentru fiecare punct de lucru. Toate aceste documente și setează un MODEL DURABIL DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR la întreprinderile implementatoare.

Etapa următoare ține de transmiterea maselor organice colectate către un responsabil logistică, care poate fi un simplu transportator sau nemijlocit un fermier — producător și beneficiar al compostului.

Este foarte important să înțelegem că resturile sunt parte a procesului de producere a bucătăriei, cu toate cheltuielile aferente, iar valorificarea, transformarea din deșeu în resursă, este un proces separat, de gestiunea căruia se poate ocupa un operator specializat, contra unei taxe anume sau acesta poate fi organizat chiar în cadrul întreprinderili de alimentație publică.

B. Tehnologia fermentării anaerobe cu sau fără tărâțe Bokashi

În agricultură și în horticultură se produc cantități enorme de materiale organice care nu sunt consumate și pot fi considerate deșeuri. În mod tradițional, aceste materiale au fost compostate, iar compostul a fost folosit ca îngrășământ pe terenuri. În timpul acestui proces tradițional de compostare, o mare parte din materialul organic este pierdut sub formă de căldură și CO2. În consecință, raportul carbon/azot (C/N) este foarte redus comparativ cu materialul original. Raportul C/N al compostului este prea mic pentru o creștere optimă a plantelor. Nivelul energetic al compostului nu susține în mod optimal creșterea plantelor, iar compușii care conțin N vor fi utilizați ca sursă de energie pentru viața solului, ducând la o lipsă relativă a azotului. În plus, emisiile enorme de CO2 reprezintă o povară mare pentru mediul înconjurător.

Odată cu creșterea rapidă a populației lumii, avem nevoie de toată materia organică pentru a crește alimentele și hrana pentru animale și trebuie să avem grijă de mediul înconjurător.

Pentru a înlocui compostarea tradițională, aducem o altă metodă pentru tratarea acestor deșeuri: Bokashi, care este cuvântul japonez pentru „materie organică bine fermentată”. Materialele organice sunt depozitate etanș. În timpul acestui proces compușii chimici sunt descompuși de microorganisme. Datorită lipsei de oxigen, materialul organic nu este descompus complet în CO2, apă și căldură.

Comparativ cu compostarea tradițională, la fermentarea prin metoda Bokashi, este posibilă reducerea considerabilă a pierderilor de energie și a emisiilor de CO2.

Image for post

Din experimentele echipei de la VerdeGo cu materiile organice de la întreprinderile de alimentaţie publică, precompostate cu bokashi s-a ajuns la câteva concluzii:

 1. Tratarea cu bokashi a materialului permite păstrarea lui timp de 5–10 zile, cu condiţia folosirii unui substrat de carton pentru absorbirea lichidului în exces sau să se organizeze evacuarea acestuia din găleţi.
 2. Compostrea anaerobă finală la staţia specializată construită de echipa VerdeGo, care foloseşte elemente de viermecompostare, integrează complet materia organică produsă de cele 5 întreprinderi-codriveri.
 3. Anaerob materia organică se descompune fără producerea de CO2 și pierderi de căldură.
 4. Materialul organic, cu sau fără tratare cu bokashi vara, se poate înfierbânta până la temperatură mai mari decât temperatura mediului (39° C). Totuși, în gălețile cu Bokashi temperatura scade rapid la valori apropiate de temperatura mediului. Nu se înregistrează pierderi mari de căldură, ceea ce indică faptul că materialul nu este fermentat complet la CO2, H2O și căldură. Cantitatea totală de material scade ușor, atunci când se utilizează metoda Bokashi, prin eliminarea de apă.
 5. În procesul tradițional de compostare se elimină mirosuri, care sunt de neacceptat în condițiile de urbe.

Producerea de Bokashi comparativ cu metoda tradițională de compostare:

 • mai puține pierderi de nutrienți;
 • reducerea considerabilă a emisiilor de CO2, CH4, NO2 pe unitate de produs finit, o amprentă de carbon de 27 de ori mai mică;
 • este nevoie de mai puțină muncă deoarece nu trebuie aerisit în mod regulat.

Dacă să privim acum din punctul de vedere al operatorilor Horeca, avantajul utilizării tărâțelor Bokashi este evident:

 • spațiile de producere mai curate, excluderea mirosului și producerea de germeni patogeni;
 • gestionarea deșeurile mai avantajos economic, nefiind presați de necesitatea evacuării rapide a maselor organice;
 • în cazul organizării unui circuit închis, se pot cultiva propriile plante verzi în bucătărie sau amenaja cu plante vii spațiul dedicat clienților.

Pentru rezultate mai rapide și din interes de cercetare am aplicat și elemente de viermecompostare, în acest scop fiind procurate 3 familii de râme.

MD² — Modelul durabil de gestionare a deșeurilor ogranice este implementat în cadrul proiectului „Orașe vrzi durabile pentru Moldova” finanțat de Facilitatea Globală de Mediu și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.