Votează

Care din proiectele jos enumerate, după părerea dvs. sunt lorem ipsum dollar sit amet?

Loading ... Loading ...

A fost elaborat Codul Verde de design pentru clădirile publice și rezidențiale din Chișinău

Codul Verde de design este un sistem de certificare conceput ca un instrument de încurajare a tranziției sectorului construcțiilor din Republica Moldova către sustenabilitatea de mediu şi pentru creșterea calității vieții cetățenilor. Instrumentul are in vedere climatul local, problemele de mediu, situația socială şi economică locală identificate la nivel local şi național. Acesta cuprinde trei direcții sinergice, după̆ cum urmează̆:

  1. Regulament privind prevenirea şi reducerea poluării in timpul etapei de șantier in Municipiul Chișinău – bază pentru legislație locală;
  2. Cod Practic in construcții: ​CP A.04.02​ „Proiectarea clădirilor ecologice” şi CP B.01.01 ​„Ghid de proiectare urbană in concordanță cu principiile de protecție a mediului”;
  3. Sistem de certificare voluntară ​”Codul Verde”​. Prin aplicarea şi utilizarea acestuia, dezvoltatorii de proiecte imobiliare vor putea măsura şi reduce impactul asupra mediului al clădirilor lor, creând astfel valoare mai mare şi active financiare cu risc mai scăzut.

Codul Verde este un standard de performanță de mediu in raport cu care pot fi îmbunătățite clădirile noi şi cele renovate din Republica Moldova. Codul Verde va sprijini dezvoltatorii să proiecteze, să construiască̆ şi să opereze clădiri mai bune, mai sănătoase, durabile şi accesibile din punct de vedere financiar.

Printre principalii beneficiari se numără̆ autoritățile publice locale, dezvoltatori imobiliari şi investitori, chiriași şi ocupanți finali ai clădirilor proiectate şi construite conform Codului Verde.

Sistemul de certificare este guvernat de către UNDP Moldova prin comitetul director format din reprezentanți ai următoarelor organizații şi instituții:

  • GREEN CITY LAB
  • Consiliul Național pentru Construcții Durabile (CNCD)
  • Agenția de Eficiență Energetică

O dată cu elaborarea codurilor practice a fost creată și o broșură „Proiectarea ecologică a clădirilor și cartierelor” care explică ce presupune un cod practic pentru proiectare ecologică, ce înseamnă o clădire ecologică și care sunt beneficiile acesteia, cum poate fi adoptat un stil de viață responsabil și sugestii de soluții care contribuie la creșterea eficienței energetice a caselor.