Votează

Care din proiectele jos enumerate, după părerea dvs. sunt lorem ipsum dollar sit amet?

Loading ... Loading ...

CHIȘINĂU GHID DE DESIGN AL STRĂZILOR

Ghidul de design al străzilor a fost aprobat de Consiliul Municipal Chisinau. Ghidul reprezintă un document care vine să ajute și să sporească capacitățile autorităților municipale în domeniul planificării mobilității urbane și a proiectării străzilor din oraș și să încurajeze comunitatea și societatea civilă să participe direct la luarea deciziilor în domeniul planificării urbane.

Documentul de politici identifică cinci domenii de bază pentru a analiza abordarea integrată față de străzi: mobilitatea și accesul, designul elementelor stradale, strategia verde, programarea și redarea caracterului specific al străzii, precum și acțiuni imediate și planificare pe termen mai lung.

Viziunea Ghidului este focusată pe restabilirea străzilor în calitate de spații publice care oferă cetățenilor posibilitatea de a utiliza toate modurile de deplasare, inclusiv mersul pe jos în siguranță și confort.

Conform prevederilor deciziei CMC privind aprobarea și aplicarea Ghidului de design al străzilor, Direcția generală transport public și căi de comunicație, Direcția generală locativ-comunală și amenajare și, după caz, subdiviziunile structural din subordine, vor pune în aplicare, în mod prioritar prezentul Ghid, la elaborarea și aprobarea proiectelor de infrastructură și amenajarea spațiilor. Totodată, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare va asigura aplicarea normelor prezentului Ghid, la elaborarea documentației de infrastructură (PUZ, PUD) și la emiterea actelor permisive.

Vezi fișierul PDF