Votează

Care din proiectele jos enumerate, după părerea dvs. sunt lorem ipsum dollar sit amet?

Loading ... Loading ...

Green City Lab anunță apel de selectare a fondatorilor

Invităm companiile interesate să răspundă apelului de selectare a fondatorilor Green City Lab, laborator de inovații urbane.

Green City Lab este o inițiativă creată în cadrul Proiectului Orașe Verzi Durabile, finanțat de GEF și implementat de PNUD Moldova. Laboratorul, ce urmează să fie sustenabil după încheierea activității proiectului, va fi o platformă de generare și implementare a proiectelor urbane în cooperare cu sectorul public, privat, donatori externi. Inițiativele Green City Lab vor promova soluții moderne de dezvoltare a unui oraș inteligent, confortabil oamenilor și prietenos naturii.

Misiunea Green City Lab este următoarea:
• A deveni o platformă de expertiză și cooperare în sector;
• A fi sursă de inovații și expertiză în dezvoltarea orașelor cu emisii reduse de carbon;
• A oferi oportunități pentru dezvoltarea economică sustenabilă a Chișinăului și a altor centre urbane din țară;
• A îmbunătăți calitatea serviciilor municipale prestate cetățenilor;
• A deveni centru urban de instruire/educare în planificarea urbană, eficiența energetică și protecția mediului ambiant.

Green City Lab va acoperi următoarele sectoare de intervenții: (1) planificarea mobilității urbane, utilizarea integrată și participativă a spaţiului urban; (2) eficiența energetică în clădiri și utilizarea surselor de energie regenerabilă; (3) managementul eficient al deșeurilor; (4) mobilitatea cu emisii reduse de poluanți; (5) protecția mediului ambiant.
În primii trei ani de activitate, Green City Lab beneficiază de asistenţa tehnică şi financiară a Proiectul PNUD-GEF „Orașe Verzi Durabile”. Începând cu al patrulea an, Green City Lab trebuie să devină sustenabil financiar.

Potențialii fondatori ai Green City Lab pot fi companii private capabile să integreze mandatul şi misiunea Green City Lab în activităţile sale. Iniţial, Green City Lab va activa sub umbrela Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în cooperare cu membrii fondatori ai laboratorului. PNUD Moldova va semna în acest sens memorandumuri de cooperare cu fiecare membru/fondator în parte. PNUD nu va avea rol de fondator, dar va oferi toată asistența necesară conform prevederilor conţinute în memorandum.

Companiile participante la concurs trebuie să întrunească următoarele condiţii:
• Similitudini în domeniul de activitate al aplicantului cu mandatul/activităţile Green City Lab;
• Dorinţă de cooperare în beneficiul Chişinăului şi a altor centre urbane din ţară;
• Deschidere spre inovaţii, iniţiative-pilot şi soluţii inteligente pentru o dezvoltare urbană prietenoasă mediului;
• Promovarea egalităţii de gen;
• Sustenabilitate financiară şi organizaţională;
• Proiecte implementate cu succes în aria de intervenţii a Green City Lab;
• Disponibilitatea de a contribui financiar şi a investi timp, resurse pentru implementarea proiectelor iniţiate de Proiectul Oraşe Verzi Durabile şi transferate în gestiunea Green City Lab;
• Disponibilitatea de a contribui la realizarea indicatorilor Green City Lab şi de a asigura sustenabilitatea laboratorului după anul 2023

Companiile interesate urmează să expedieze următorul set de documente:
1. Formularul de înscriere;
2. Declarația de cooperare în beneficiul Chişinăului şi a altor oraşe din R. Moldova (Anexa 1 din Formularul de înscriere);
3. Copii ale documentelor companiei (strategii, planuri de activitate) ce demonstrează deschiderea spre proiecte inovative, de testare a soluțiilor inteligente de dezvoltare non-poluantă a oraşului;
4. Copii ale documentelor ce demonstrează sustenabilitatea organizaţională;
5. Copii ale situaţiilor financiare pentru anii 2017-2018 şi ale bilanţului contabil pentru 2019;
6. Descrierea proiectelor de succes realizate în ultimii 5 ani în sectorul dezvoltării urbane moderne, prietenoase mediului ambiant (vedeţi Anexa 2 din Formularul de înscriere).

Mai multă informaţie despre concurs este disponibilă aici: https://sc.undp.md/tnddetails2/2012/. Setul de documente urmează a fi expediat până pe 31 ianuarie 2020 pe adresa e-mail: alexandru.rotaru@undp.org având ca titlu de mesaj „GCL founders/members 2020, [numele aplicantului]”.

***
Proiectul „Oraşe verzi durabile pentru Moldova”, cu o durată de cinci ani: 2018-2022, are un buget total de 2,72 mln USD, dintre care 2,64 mln USD sunt acordaţi de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 80.000 USD – de PNUD Moldova.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:
Alexandru Rotaru, manager de proiect, PNUD Moldova, Tel: +373 69162798, alexandru.rotaru@undp.org